Zpět na hlavní stránku/Back to the Home Page

IVRIS Papers

Řada IVRIS Papers publikuje ucelené texty v českém a anglickém jazyce, které vznikají při práci jednotlivých týmů a členů Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS). Jejich autoři zamýšlejí vydat tyto texty jako články v odborných časopisech. Záměrem edice je, aby se mohl kdokoli jednoduchým způsobem seznámit s prací, která na půdě IVRISu probíhá; zároveň poskytnout podklady pro vnitřní debaty v rámci samotného institutu.

Publikace každého textu podléhá schválení redakční radou a úspěšnému recenznímu řízení.

IVRIS Papers - Copyright

Veškerá práva spojená s texty jsou majetkem autorů.

Texty IVRIS Papers mohou být citovány ve shodě s obvyklými akademickými pravidly. Je možné je stáhnout pro vlastní potřebu. Texty nesmí být publikovány na jiném místě bez výslovného svolení autora (součástí každého textu je přímé spojení na autora). Texty nesmí být žádným způsobem využívány pro komerční účely či nabytí zisku.