FSS MU
foto doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Telephone: 549495890
Email: kreidlm@fss.muni.cz
Room : 3.63
Research interests:   sociální demografie + stratifikace a mobilita; zejména rodina a partnerství, vzdělanostní stratifikace, životní dráhy, vnitro- a mezi-generační mobilita

kvantitativní aplikace v sociálních vědách, research design

Team: Family and processes of reproduction
Project: Family and the stratification process
Publications [external link MU]
Personal profile [external link MU]

Creative commons