FSS MU
Research >> Ethnization, migration, identity >>

Social Cohesion and Conflict in the Perspective of Collective Memory

doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Na obecné rovině se projekt zaměřuje na otázku, jakým způsobem mechanismy kolektivního vzpomínání a zapomínání intervenují do procesů utváření a reprodukce sociální soudržnosti – a tedy také na otázku, jak kolektivní paměť (reprodukovaná v nejrůznějších aktech vzpomínání a často institucionálně kodifikovaná) ovlivňuje formování či artikulaci sociálních konfliktů, jejich povahu a intenzitu. Projekt zkoumá tyto otázky v perspektivě kulturní sociologie, na empirické i konceptuálně-teoretické rovině. Jedním z klíčových témat jsou tak procesy utváření a reprodukce kulturních identit (národních, etnických, atd.) ve vztahu k reprezentacím kolektivní paměti a skrze ně. V tomto rámci se projekt zaměřuje také na otázku generační paměti, tj. jak reprezentace kolektivní paměti intervenují do procesů artikulace generačních rozdílů a pocitů generačních odlišností.


Creative commons