FSS MU
foto doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Telefon: 549495890
Email: kreidlm@fss.muni.cz
Místnost: 3.63
Oblasti zájmu:   sociální demografie + stratifikace a mobilita; zejména rodina a partnerství, vzdělanostní stratifikace, životní dráhy, vnitro- a mezi-generační mobilita

kvantitativní aplikace v sociálních vědách, research design

Tým: Rodina a reprodukční procesy
Projekt: Rodina a stratifikační proces
Publikace [externí odkaz MU]
Osobní profil [externí odkaz MU]

Creative commons