FSS MU
foto doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Telefon: +420 549494025
Email: katrnak@fss.muni.cz
Místnost: 3.17
Oblasti zájmu:   sociální stratifikace, třídní analýza / social stratification, class analysis
sňatkový trh / marriage market
analýza kategorizovaných dat / categorical data analysis

Tým: Panel Páry a rodiny
Projekty: Sociální exkluze z trhu práce v ČR
Sociální a kulturní reprodukce české společnosti
Publikace [externí odkaz MU]
Osobní profil [externí odkaz MU]

Creative commons