FSS MU
foto PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Telefon: +420 549497634
Email: vasecka@fss.muni.cz
Místnost: 5.07
Oblasti zájmu:   menšiny a regióny zemí střední Evropy / minorities and regions of countries of the Central Europe
sociální problémy a podmínky jejich řešení / social problems and conditions for their resolution

Tým: Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze
Projekty: Problémy územní exkluze
Sociální a kulturní reprodukce české společnosti
Politika sociální pomoci jako nástroj boje proti sociální exkluzi - antidiskriminační aspekty systému sociální pomoci v romských sociálně vyloučených uskupeních
Publikace [externí odkaz MU]
Osobní profil [externí odkaz MU]

Creative commons