FSS MU
foto prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Telefon: +420 549495200
Email: pmares@fss.muni.cz
Místnost: 3.64
Oblasti zájmu:   chudoba / poverty
nezaměstnanost / unemployment
sociální inkluze a exkluze / social inclusion and exclusion
sociální soudržnost / social cohesion
metodologie / metodology

Tým: Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze
Projekty: Problémy územní exkluze
Sociální exkluze z trhu práce v ČR
Sociální a kulturní reprodukce české společnosti
Česká republika: Koncepty sociální exkluze/inkluze a sociální koheze v diskursu o sociální politice, dimenze sociální exkluze a situace vyloučených
Publikace [externí odkaz MU]
Osobní profil [externí odkaz MU]

Creative commons