FSS MU
foto doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Telefon: +420 549498029
Email: winkler@fss.muni.cz
Místnost: 5.64
Oblasti zájmu:   implementace sociálních programů /implementation of social programs
politika zaměstnanosti / employment policy
sociální exkluze / social exclusion

Tým: Trh práce a nezaměstnanost
Projekty: Pilotní evaluace programu aktivní politiky zaměstnanosti
Změny aktivní politiky zaměstnanosti na lokálních trzích práce
Publikace [externí odkaz MU]
Osobní profil [externí odkaz MU]

Creative commons