FSS MU

Centrum

Petr Němec, Mgr. Lenka Kratochvílová

Zajišťuje administrativní a jinou výpomoc výzkumným pracovníkům včetně oblasti IT.


Creative commons