FSS MU

Etnizace, migrace, identita

doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D., PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., Mgr. Martina Haltufová, Mgr. Radka Klvaňová, M.A., Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D., Bernadette Nadya Jaworsky

Popis výzkumu

Tým se zaměřuje na otázky sociální a kulturní inkluze/exkluze etnicky definovaných menšin a v tomto kontextu také na téma migrace. Dané otázky zkoumá především v perspektivě sociální zkušenosti zúčastněných aktérů, jejich strategií, zájmů a vztahů k ostatním lidem nebo institucím. Soustředí se zároveň na analýzu kulturně definovaných a sociálně reprodukovaných podmínek inkluze – a zabývá se mimo jiné tím, jak jsou tyto podmínky určovány vlivem politického, právního, ekonomického či expertního prostředí. V tomto kontextu se zaměřuje na procesy etnizace identit sociálních aktérů, tj. způsoby identifikace a sebe-identifikace sociálních aktérů s etnokulturními charakteristikami, včetně podnětů a důsledků takových sebe-identifikací či kategorizací. Zkoumá, jak procesy etnizace identit staví sociální aktéry do vzájemného vztahu většiny a menšiny, jak je většinový a menšinový status etnizovaných identit kulturně a sociálně reprodukován a jaké důsledky mají takto ustavené vztahy pro povahu a míru sociální soudržnosti.

Dílčí projekty

Indikátory úspešnosti politík integrácie
Inkluze/exkluze migrantů v transnacionální perspektivě
Jiní Češi? Kulturní reprezentace hranic české nacionality
Migrace, občanství a transnacionalismus
Migrations
Rethinking Minority and Migration Policies in Central Europe. Clash of Ethnic Particularism and Liberal Universalism
Sociální soudržnost a konflikt v perspektivě kolektivní paměti
Etnizované menšiny jako výzva státně-občanské integrace
Sociální konstrukce etnokulturních identit a dilemata sociální inkluze
Analýza sociálnej integrácie etnických menšín a ich účasti na trhu práce
Policies for Promoting Employment for Roma - World Bank Project

Creative commons