FSS MU

Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D., Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová

Popis výzkumu

  • Jak se vyvíjí společenský a politický diskurs kolem sociální exkluze, sociální inkluze, sociální koheze a inkluzivní politiky? Jaké existují možnosti pro indikaci, monitorování a analýzu sociální exkluze? Jaké jsou potence veřejných politik eliminovat sociální exkluzi?
  • Jaký je stav jednotlivých dimenzí sociální exkluze, jak spolu tyto jednotlivé dimenze souvisejí a kdo je vylučován a zvýšeným rizikem sociální exkluze ohrožen (které osoby, domácnosti, komunity, širší kolektivity a sociální kategorie). Jaká je situace osob a kolektivit v intencích tohoto diskursu sociálně vylučovaných nebo rizikem sociální exkluze ohrožených a jaké jsou jejich životní šance?
  • Jak se projevují vzájemné souvislosti mechanismů sociální exkluze, fungování rodin a sociální reprodukce? Jak probíhá sociální reprodukce rodiny? Jaká je potence rodiny eliminovat dopady sociálních problémů a sociálního vylučování a nakolik rodina reprodukuje cyklus deprivace a sociální exkluze?
  • Jak se projevují komunitní a územní aspekty sociální exkluze a sociálního odloučení se zvláštním zřetelem k sociálnímu vyloučení na etnickém základě (Romové a Ukrajinci) a jaký je vztah této formy vyloučení k sociální kohezi ve společnosti?

Dílčí projekty

Česká republika: Koncepty sociální exkluze/inkluze a sociální koheze v diskursu o sociální politice, dimenze sociální exkluze a situace vyloučených
České vězeňství: Životní strategie uvězněných mužů a žen (odsouzených i zaměstnanců)
Individuální přístup k bydlení ve standardizované obytné jednotce - výzkum kultury bydlení v baťovském Zlíně
Politika sociální pomoci jako nástroj boje proti sociální exkluzi - antidiskriminační aspekty systému sociální pomoci v romských sociálně vyloučených uskupeních
Problémy územní exkluze
Sociální a kulturní aspekty residenční suburbanizace
Sociální a kulturní reprodukce české společnosti
Sociální exkluze z trhu práce v ČR
Vietnamští imigranti a český trh práce – paralely a rozdíly s ukrajinskou pracovní migrací
Strategie pro získávání češství

Creative commons