FSS MU

Trh práce a nezaměstnanost

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., PhDr. Pavel Horák, Ph.D., Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Mgr. Markéta Horáková, Mgr. Blanka Plasová, PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc.

Popis výzkumu

  • Jaký typ režimu trhu práce se utváří v České republice?
  • Jaké faktory jsou v tomto procesu významné?
  • Jaké sociální důsledky jsou s tím spojeny?
  • Jakou roli sehrává ve výše uvedených souvislostech veřejná a sociální politika?

Identifikace fungování „režimu trhu práce“ jako začleňujícího mechanismu a faktorů, které jej utvářejí, s přihlédnutím k roli institucí a politik začleňování na trhu práce. Fungováním rozumíme relativně bohatou škálu faktorů, podmínek a mechanismů, stejně jako dopadů dynamiky postavení různých skupin populace na trhu práce.

Výsledky mohou být intepretovány v kontextu výzkumu sociální exkluze a sociální inkluze a jejich faktorů, v kontextu vývoje nových sociálních nerovností. Mohou dále být interpretovány v kontextu proměn sociálního státu a jeho reakce na nové sociální problémy, včetně aplikační roviny (formulace problémů, hodnocení politik a doporučení).

Dílčí projekty

Efekty aktivní politiky zaměstnanosti na zaměstnavatelské instituce
Faktory vedoucí k diferenciaci postavení rodičů s malými dětmi na trhu práce
Genderové nerovnosti na trhu práce a jejich sociální faktory
Hodnocení vybraných aktivačních programů v APZ
Pilotní evaluace programu aktivní politiky zaměstnanosti
Pracovní pobídky nezaměstnaných
Procesy formování a transformace marginalizované pozice na trhu práce: vliv veřejné (sociální) politiky
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných
Změny aktivní politiky zaměstnanosti na lokálních trzích práce

Creative commons