FSS MU

Rodina a reprodukční procesy

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D., PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D., Mgr. Michaela Bartošová, Mgr. Petr Fučík, Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Mgr. Lenka Slepičková, Bc. Lenka Kříčková

V české společnosti je instituce rodiny ovlivňována nejen samotnou povahou modernity, ale i polistopadovou transformací. V poměrně krátkém časovém okamžiku se začínají výrazně projevovat nové formy partnerského uspořádání a fenomény, které byly dříve okrajové, stigmatizované, nebo vůbec neexistovaly, získávají na významu. Těžiště výzkumné práce týmu „rodina a reprodukční procesy“ leží právě v mapování jevů, které se teprve objevují, či mění svůj význam, a tak ovlivňují podobu české rodiny. Mezi tyto fenomény patří zřetelný věkový posun fertility, širší společenská tematizace nedobrovolné neplodnosti, dobrovolná ne-párovost (singlovství), vzestup jedináčkovství, nebo porodnost po rozvodu. Neméně důležitými výzkumnými tématy jsou mezigenerační solidarita a stárnutí populace. V teoretičtější rovině je výzkum rámován interpretací významů dětství a otcovství v různých diskursech.

Dílčí projekty

Aktivní stárnutí: mezi rodinou, důchodem a pracovním trhem
Discourses on Childhood: Cases of Public Initiatives for Helping Children in Need
Jedináčkovství
Nedobrovolná bezdětnost
Odkládané mateřství: životní dráhy a reprodukční strategie pozdních prvorodiček
Otcové (nejen) u porodu
Rodina a stratifikační proces
Rozvedené matky (fertilita a reprodukční strategie rozvedených)
Staří rodiče a stárnoucí děti – solidarita třetí a čtvrté generace
Mixed Romany-Czech Marriages
Childlessness and Relationships

Creative commons