FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Indikátory úspešnosti politík integrácie

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Projekt sa snaží o vytvorenie celkového indexu, ktorý by reflektoval situáciu stredoeurópskych krajín, kde de-etnizácia verejnej sféry a rôzne intervenujúce premenné zohrávajú dôležitejšiu úlohu pri úspechov integračných politík a samotnej integrácie ako indikátory legislatívne a inštitucionálne. Projekt kombinuje indikátory politík integrácie a indikátorov výsledkov integrácie, pri hodnotení výsledkov integrácie sa zameriame na objektívne kvantitatívne a subjektívne kvalitatívne a postojové


Creative commons