FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Individuální přístup k bydlení ve standardizované obytné jednotce - výzkum kultury bydlení v baťovském Zlíně

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová

Kvalitativní empirický výzkum probíhá ve spolupráci s ing. arch. Jitkou Ressovou (Katedra design Zlín, VŠUP) v baťovských čtvrtích Zlína, který je jedinečným uskutečněným projektem průmyslového města. V průběhu krátkého období zde vzniklo několik čtvrtí standardních obytných domů, které se od sebe lišily nejen podobou a kvalitou výstavby, ale také demografickým složením obyvatelstva. Ukazuje se, že Zlín byl do značné míry segregovaným městem. Od roku 1989 se město potýká s problémy přechodu od města výhradně industriálního k postindustri­álnímu a jednotlivé části města zažívají výraznou změnu svého statusu. S ohledem na tento kontext se výzkum zaměřuje na způsoby užívání a individuální úpravy baťovských standardních obytných jednotek.


Creative commons