FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Sociální a kulturní aspekty residenční suburbanizace

Mgr. Lucie Galčanová, Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Prostorové rozrůstání je jednou z nejzásadnějších proměn současných měst. Vedle rozvoje průmyslových a obchodních zón na jejich okrajích se toto rozpínání týká také residenčních oblastí. Mění se nejenom fyzická podoba obcí a tvář krajiny, ale také sociodemografické složení obyvatel a podoby a kvalita jejich vzájemných vztahů a vazeb. Projekt se zabývá sociálními a kulturními souvislostmi procesu suburbanizace, mj. vazbami lokalit na širší aglomeraci, způsoby a formami integrace nově příchozích a starousedlíků a proměnami sociálně konstruovaných lokálních identit. Kvalitativní empirický výzkum probíhá ve vybraných lokalitách na Brněnsku.


Creative commons