FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Etnizované menšiny jako výzva státně-občanské integrace

doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D.

Projekt zkoumá základní souřadnice státně-občanské inkluze etnizovaných menšin v podmínkách pozdně moderních západních společností a globalizačních trendů. Specifické historické podmínky, ke kterým se přihlíží, jsou zejména procesy oslabování integračního potenciálu národních států a rostoucí mobilita osob a informací. Projekt srovnává identifikační potenciál občansky-národně definovaných kolektivit s jinými nabídkami sociální a kulturní inkluze. V tomto kontextu je zvláštní pozornost věnována mezigeneračním rozdílům: 1. ve vztahu většinové společnosti k etnicky definovaným menšinám (otázka lidských a kolektivních práv), 2. v možnostech a ochotě etnizovaných menšin ke státně-občanské integraci, 3. v přístupu k mezistátní migraci a vztahu imigrantů k hostitelským ze­mím.


Creative commons