FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Sociální soudržnost a konflikt v perspektivě kolektivní paměti

doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Na obecné rovině se projekt zaměřuje na otázku, jakým způsobem mechanismy kolektivního vzpomínání a zapomínání intervenují do procesů utváření a reprodukce sociální soudržnosti – a tedy také na otázku, jak kolektivní paměť (reprodukovaná v nejrůznějších aktech vzpomínání a často institucionálně kodifikovaná) ovlivňuje formování či artikulaci sociálních konfliktů, jejich povahu a intenzitu. Projekt zkoumá tyto otázky v perspektivě kulturní sociologie, na empirické i konceptuálně-teoretické rovině. Jedním z klíčových témat jsou tak procesy utváření a reprodukce kulturních identit (národních, etnických, atd.) ve vztahu k reprezentacím kolektivní paměti a skrze ně. V tomto rámci se projekt zaměřuje také na otázku generační paměti, tj. jak reprezentace kolektivní paměti intervenují do procesů artikulace generačních rozdílů a pocitů generačních odlišností.


Creative commons