FSS MU
Výzkum >> Etnizace, migrace, identita >>

Analýza sociálnej integrácie etnických menšín a ich účasti na trhu práce

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Výskum „Analýza sociálnej integrácie etnických menšín a ich účasti na trhu práce“, koordinovaný IZA Bonn (EC Project VC/ 2006/ 0309) sa zaoberal percepciou sociálnych podmienok etnických menšín a ich podmienok na trhu práce v krajinách EÚ. Výsledky výskumu boli začlenené do správy, ktorá boli doručená skupine expertov na vysokej úrovni. Tzv. High Level Group tak dostala širšie informácie o možných zlepšeniach menšinovej politiky, a najmä názoroch na možné zmeny zo strany sprostredkovateľov. Tí sú priamo alebo nepriamo zapojení do procesu dosahovania sociálnej integrácie etnických menšín a ich účasti na trhu práce (t.j. združení zamestnávateľov a zamestnancov a vládnych a mimovládnych organizácií).


Creative commons