FSS MU
Výzkum >> Sociální reprodukce - exkluze, inkluze, koheze >>

Vietnamští imigranti a český trh práce – paralely a rozdíly s ukrajinskou pracovní migrací

Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D., Mgr. Ondřej Hofírek

Po Ukrajincích a Slovácích jsou v České republice třetí nejpočetnější skupinou cizinců Vietnamci. Je to zároveň skupina imigrantů s největším počtem udělených trvalých pobytů – tedy pravděpodobných budoucích českých občanů. Podle dosavadních výzkumů je zřejmé, že Vietnamští imigranti žijí poměrně izolovaně od hlavního proudu společnosti. Jejich izolovanost významně souvisí s odloučením od českého trhu práce a s vytvořením specifického prostoru ekonomické reprodukce, tzv. etnické niky, vyznačující se relativní soběstačností. Cílem projektu popsat strategie vietnamských imigrantů a pochopit důvody, které vedou k jejich uplatňování. Specifičnost jejich strategií by ovšem neměla zakrýt to, co je na jejich jednání obecné, shodné se strategiemi jiných skupin imigrantů vystavených sociální exkluzi. Proto se projekt zabývá i otázkou obecných paralel a rozdílů mezi ukrajinskou a vietnamskou imigrací do České republiky. Získané poznatky budou konfrontovány se zahraničními výzkumy zaměřenými na podobná témata.


Creative commons