FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Genderové nerovnosti na trhu práce a jejich sociální faktory

PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc.

Rodinný cyklus a s ním spojená zátěž (především neplacená domácí práce a péče o děti) diferencovaně ovlivňuje postavení žen a mužů na pracovním trhu. Nerovná dělba neplacené práce mezi muže a ženy je v odborné literatuře chápána jako jeden z klíčových faktorů znevýhodnění žen na pracovním trhu. Ve svém důsledku pak může vést k diferencovaným modelům participace (inkluze) partnerů na pracovní trh, případně otevírá cesty do ne-participace (ekonomické neaktivity) či dočasné ne-participace, apod.

Prostor bude věnován především výzkumu reálné situace v oblasti dělby placené a neplacené práce (rozsah zátěže českých žen neplacenou prací/rodinnými závazky v porovnání s českými muži) na existujících primárních datových souborech (především na SSD 2001, případně na datech právě prováděných surveyů v rámci jiných projektů, pokud budou dostupná) s cílem sledovat dopady na kariérní dráhy žen a mužů s dětmi (formy participace).


Creative commons