FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Strategie dlouhodobě nezaměstnaných

Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Tento projekt se zabývá životní situací a chováním dlouhodobě nezaměstnaných. Nezaměstnaní na základě předchozí zkušenosti hodnotí své možnosti na trhu práce volí takové mechanismy začlenění (strategie), které odpovídají jejich zažitým způsobům života a jsou přijatelné pro ně a jejich okolí. Zkušenosti nezaměstnaných se tak společně s racionálním kalkulem mohou odrážet také v motivaci a flexibilitě nezaměstnaných při hledání zaměstnání na formálním trhu práce, případně při volbě strategií, které směřují do oblasti neformální ekonomiky.


Creative commons