FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Pracovní pobídky nezaměstnaných

Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

V rámci projektu budou prezentovány výsledky pobídkovosti systému sociálních dávek na domácnostech rizikových skupin nezaměstnaných.


Creative commons