FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Pilotní evaluace programu aktivní politiky zaměstnanosti

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Účelem projektu je zahájit metodologickou výzkumnou práci v oblasti určení vazeb mezi na jedné straně objektivními programovými podmínkami a na druhé straně cíli a strategiemi evaluačního výzkumu politiky na českém trhu práce. Konkrétní cíl projektu spočívá v provedení pilotní evaluace vybraných programů APZ na úřadech práce zaměřené na vyhodnocení role klientů na utváření formy intervence a podobu aktivizačních efektů na trhu práce.

Základní výzkumné otázky či hypotézy: Jaké faktory mají vliv na efekty programů v uvedených směrech působení? Jaký vliv bude mít charakter chování klientů a cílové skupiny? Jaká omezení pro vyhodnocení efektů APZ v současném systému služeb zaměstnanosti existují?


Creative commons