FSS MU
Výzkum >> Trh práce a nezaměstnanost >>

Efekty aktivní politiky zaměstnanosti na zaměstnavatelské instituce


Aktivní politika zaměstnanosti a služby úřadů práce jsou ve větší míře orientovány na stranu nabídky pracovních sil, již v daleko menší míře se věnují straně poptávky (zaměstnavatelským institucím), na což poukazují sami ředitelé některých úřadů práce. Právě zaměstnavatelské instituce však hrají důležitou roli při naplňování cílů Evropské strategie zaměstnanosti a z ní vycházejícího Národního akčního plánu zaměstnanosti. Dva pilíře ESZ jsou dokonce orientovány přímo na zaměstnavatelské instituce – II. Podnikání a III. Adaptabilita.

Cílem projektu bude zhodnotit efekty aktivní politiky zaměstnanosti na chování zaměstnavatelských institucí, zejména ve vztahu k růstu zaměstnanosti, k adaptabilitě a flexibilitě pracovní síly i zaměstnavatel­ských institucí a jejich ekonomickému rozvoji.


Creative commons