FSS MU
Výzkum >> Rodina a reprodukční procesy >>

Staří rodiče a stárnoucí děti – solidarita třetí a čtvrté generace

Mgr. Marie Přidalová

* studium pomoci, soužití a vztahu dospělých stárnoucích dětí (55–65 let) a velmi starých rodičů (nad 80 let)
* obraz nové životní situace, její prožívaní a interpretace aktéry, perspektiva dospělého dítěte i starého závislého rodiče
* Jakým způsobem a v jakém rozsahu role pečujícího a forma závazku ovlivňuje prožívání vlastního stáří a koliduje s ideou aktivního stárnutí?


Creative commons