FSS MU
Výzkum >> Rodina a reprodukční procesy >>

Rozvedené matky (fertilita a reprodukční strategie rozvedených)

Mgr. Petr Fučík

Projekt je součástí širšího výzkumného plánu „Rozvod a změny reprodukčních strategií“. Hlavním cílem výzkumu je zmapovat změny sociálních a biologických strategií způsobené rozvodem. V rámci IVRIS bude realizována část věnovaná změnám biologických reprodukčních strategií. Zde je otázkou jak ovlivňuje rozvod fertilitní trajektorie žen, ale i mužů. K odpovědi bude použita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. V prvním případě jde o sekundární analýzu dat poskytnutých ČSÚ a dat z dostupných surveys. V druhém případě půjde o sběr biografií a polostandardizované rozhovory.


Creative commons