FSS MU
Výzkum >> Rodina a reprodukční procesy >>

Nedobrovolná bezdětnost

Mgr. Lenka Slepičková

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu párů, které každoročně hledají pomoc v souvislosti s problémy s početím, má následující výzkum přinést podrobnou a ucelenou analýzu podmínek, životních strategií a identit nedobrovolně bezdětných mužů a žen dané věkové kohorty (tzn. ročníky 1974 a 1975) a to s ohledem na aktuální společenskou situaci, konkrétně na: rozvoj nových reprodukčních technologií a mediální diskurs a etické otázky, které se k nim vztahují („vhodný“ věk pro rodičovství, finanční náklady na léčbu neplodnosti atd…) role medicínské profese a osobností v konstrukci neplodnosti a nedobrovolné bezdětnosti narůstající popularita životního stylu „singles“ a bezdětných (ovlivňuje nárůst dobrovolně bezdětných lidí pozici nedobrovolně bezdětných a jak?) proměnlivost generových rolí a ideál rovnoprávného soužití (odpovídá mu podoba vyjednávání mezi partnery v otázce reprodukce?) Výzkum by měl přinést ucelené poznatky o problematice nedobrovolné bezdětnosti v ČR, přispět tak k aktuální diskusi o bezdětnosti, poklesu porodnosti a nových reprodukčních technologiích. V tomto roce se projekt přesune do fáze terénního výzkumu – do konce srpna by měla být hotova kvalitativní část výzkumu a provedeny první analýzy.


Creative commons