FSS MU
Výzkum >> Rodina a reprodukční procesy >>

Otcové (nejen) u porodu

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Projekt zaměřený na současné proměny a nové podoby otcovství v České republice proběhne formou empirického výzkumu, který zachytí představy o rodičovství nastávajících rodičů a bude je konfrontovat s realizací této role pár měsíců po narození dítěte. Hlavním analytickým cílem je uchopit změnu či setrvalost genderových rolí a jejich koordinaci v rámci mladé rodiny a to v kontextu příklonu ke konformitě v rozdělení genderových rolí po narození prvního dítěte. Zachycené výpovědí o každodenním sociálním jednání budou dokládat vliv působení sociální struktury a přispějí k vymezení a pochopení mechanismů, jež ne/reprodukují genderovou strukturu společnosti v systému mužské dominance.


Creative commons