FSS MU

RVVI zveřejnila prostřednictvím informačního systému VaV výsledky Hodnocení výzkumných organizací v roce 2009

Od 1. dubna 2010 je k dispozici nástroj na prohlížení „Výsledků Hodnocení výzkumných organizací za rok 2009“ provedeného podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Tato aplikace zobrazuje podrobné výsledky za jednotlivé výzkumné organizace, které je možné exportovat ve formátu xls.

Stránky konference


Creative commons