FSS MU

Konference: Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti, FF UP

Ve dnech 3. – 4. 11. 2011 pořádá Katedra sociologie a andragogiky FF UP, tř. Svobody 26, Olomouc konferenci na téma Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. Program konference


Creative commons