FSS MU

CFP Konference Třetí město

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás informovala o konání třetího ročníku mezioborové konference TŘETÍ MĚSTO zaměřené na urbánní studia, která se letos bude konat na Fakultě sociálních studií ve dnech 4. – 5. 11. 2011. Termín pro zaslání abstraktů konferenčních příspěvků a příspěvků do plánovaného sborníku je 15.4.2011.

Podrobnější informace naleznete na webové stránce konference.


Creative commons