FSS MU

CFP: Populární kultura a česká identita

Konference představí fenomén populární kultury a možnosti jeho využití při studiu procesů formování české identity a její kontextualizace v rozmanitých společensko-ekonomických situacích, které se ve 20. století vystřídaly v českém prostoru. Vědecké setkání si však klade za cíl podnítit především diskuzi o využitelnosti konceptů cultural studies na socialistickou a postsocialistickou společnost. Jsou vítány příspěvky zaměřené na perspektivy dalšího výzkumu i na specifická témata, která se v rámci populární kultury v českém prostoru nabízejí. Výsledkem setkání bude navázání užší spolupráce, výměna pohledů a přístupů ke studiu tématiky populární kultury a společné hledání možností dalšího rozvoje cultural studies v ČR.

celý text CFP


Creative commons