FSS MU

Workshop Multikulturalismus a inkluzivní vzdělávání

Katedra sociologie a Centrum pro kulturní sociologii FSS MU srdečně zvou na workshop a odbornou debatu

Multikulturalismus a inkluzivní vzdělávání

Ústřední otázka zda a jakým způsobem přispívá český vzdělávací systém k sociálnímu začlenění nebo vyloučení romských žáků bude diskutována ve třech základních referenčních rámcích:

  1. Idea multikulturní společnosti a multikulturní výchovy.
  2. Dlouhodobý mezinárodní srovnávací výzkumný projekt EDUMIGROM.
  3. Současná znovu zjitřená mediální debata na téma postavení romských žáků v českém vzdělávacím systému.

Úvodní slovo a moderování diskuse: Radim Marada, Michal Nekorjak

Hlavní host a diskutant: Pavel Barša

Workshop se koná: dne 27. listopadu 2010 v 11:00 v místnosti P22 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno.


Creative commons