FSS MU

CFP: Konference NOVÉ SOCIÁLNĚ PROSTOROVÉ NEROVNOSTI, LOKÁLNÍ ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř ve spolupráci s Českou geografickou společností a katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve dnech 10. a 11. února 2011 vědeckou konferenci NOVÉ SOCIÁLNĚ PROSTOROVÉ NEROVNOSTI, LOKÁLNÍ ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA. Konference shrnuje hlavní výsledky projektu „Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky“, Národního programu výzkumu II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kromě plenárního zasedání bude probíhat ve čtyřech sekcích, kde vystoupí vždy dva renomovaní řečníci s obecnějšími referáty, na něž naváže několik empiricky zaměřených příspěvků. Na závěr konference proběhne diskuze u kulatého stolu o možnostech dalšího vývoje sociálně prostorové diferenciace v České republice. Součástí konference je i vernisáž výstavy a křest Atlasu sociálně prostorové diferenciace. Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2.

CFP

Stránky konference


Creative commons