FSS MU

Konference TŘETÍ MĚSTO, 4. – 5. 11. 2011 FSS MU

Již potřetí zveme do Brna na interdisciplinární konferenci věnovanou studiím města. Tak jako v případě předchozích setkání z let 2007 a 2009, opět bychom rády vytvořily prostor pro diskuzi odbornic a odborníků z různých oborů a pro konfrontaci jejich rozmanitých pohledů na problematiku života ve městě i na otázky jeho zkoumání. Zvláštní pozornost bychom tentokrát chtěly věnovat „obyčejnému“ městu, každodennímu městskému životu, jeho rytmům, rutinám (ale i způsobům jejich narušení), prostorům a časům, věcem i živým bytostem, které jej (spolu)utvářejí.

Samotný název Třetí město odkazuje – velmi prostě – k předchozím dvěma setkáním, na které konference navazuje. Zároveň ale vytváří malou paralelu ke knize Gillesa Lipovetskeho Třetí žena. Lipovetsky představuje tři historicky se měnící modely ženství. Pokud první žena byla opovrhovanou ženou, které jsou přisuzovány negativní vlastnosti, pak druhá žena byla opěvovaná, zbožňovaná a idealizovaná. Konečně třetí žena je označením modelu ženství, který je zatím v procesu utváření, a proto je neurčitý. Třetí žena je možná obrazem či modelem obyčejnějším, ale zároveň potenciálně svobodnějším.

Nejde nám však o využití metafory žena / město. Ale podobně jako Lipovetsky rozkrývá zatracování či obdiv vůči ženám jako silné a vlivné reprezentace s výrazným dopadem na jejich postavení, i my reflektujeme (od počátku 20. století kritizovanou a přesto častou) tendenci umělců, ale i vědců, vidět město buď jako prostředí nebezpečné či ohrožující, koncentrující negativní jevy, anebo naopak jako místo fascinující a hodné obdivu. Třetí město je taky trochu neurčité, ale zejména je neustále utvářené i proměňované skrze opakované činnosti, používání materiálního prostředí, nebo navazování a utvrzování vztahů.

Na konferenci uvítáme jak teoretické, tak empirické příspěvky, které budou tematizovat (mimo jiné):

  • * MĚSTSKOU KAŽDODENNOST (V MINULOSTI I DNES) A ZKUŠENOST
  • * MATERIALITU MĚST
  • * PROPOJENOST SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ S PROSTOREM
  • * DOMOV, BYDLENÍ A NEBYDLENÍ
  • * PRAVIDELNOSTI A NEPRAVIDELNOSTI MĚSTSKÉHO ŽIVOTA
  • * POHYB PO MĚSTĚ
  • * ROVNOSTI A NEROVNOSTI V MĚSTSKÉ KAŽDODENNOSTI

Podrobnější informace najdete na webové stránce: http://ivris.fss.muni.cz/mesto2011/


Creative commons