FSS MU

XXXX. Konference ČDS - Dvacet let sociodemografické transformace (Brno 27. - 28.5.2010)

27. a 28. 5. 2010

Česká demografická společnost a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS FSS MU Brno) uspořádají XXXX. Konferenci ČDS. Pro letošní ročník bylo vybráno téma s pracovním názvem „Dvacet let sociodemografické transformace“. Konference je plánována na 27. a 28. května 2010 a bude se konat v Brně v prostorách Fakulty Sociálních Studií MU Brno. Váš předběžný zájem potvrďte, prosím, do 22. března 2010 e-mailem na adresu cdsbrno@fss.muni.cz a to včetně předpokládaného názvu/tématu Vašeho příspěvku. V rámci konference bude možné prezentaci posterů. Příspěvky na plánované konferenci by měly reflektovat výše uvedené téma, přinést nové odborné poznatky a v neposlední řadě by měly umožnit propojení a zároveň částečně i konfrontaci názorů na poli demografie, sociologie, ekonomie a dalších společensko-vědních oborů. Abstrakty příspěvků (max. 350 slov) zasílejte do 9. dubna 2010.

Účastnický poplatek

Účastníci výdělečně činní: 400 Kč
Účastníci výdělečně nečinní (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, aj.): 100 Kč

Přihláška

přihláška ke stažení

Za organizátory konference

Beatrice Chromková Manea, M.A.
Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS FSS MU Brno)
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Česká demografická společnost Albertov 6 128 43 Praha 2


Creative commons