FSS MU

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) ukončil svou činnost k 31.12.2012 s kon­cem výzkumného záměru Reprodukce a integrace společnosti (MSM0021622408). Na jeho činnost částečně navazuje nově vzniklý Ústav populačních studií (ÚPS). Více informací o ústavu naleznete zde: http://ups.fss.muni.cz/

O institutu

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) je výzkumné pracoviště při Fakultě sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Naše výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií, mezi jejíž koncepční záměry patří rozvoj poznání, které se týká rodiny, reprodukčních procesů – sociálních determinant biologické reprodukce i sociální reprodukce. Dále rozvoj poznání sociálních problémů jako jsou marginalizace na trhu práce a nezaměstnanost, chudoba a sociální exkluze a jejich společného vlivu na integraci společnosti. Tyto základní směry výzkumu byly stanoveny již na počátku 90. let postupně se prohlubovaly, diferencovaly a rozšiřovaly.

Struktura

Institut tvoří 5 tematicky zaměřených výzkumných týmů:
Rodina a reprodukční procesy (vedoucí Ivo Možný)
Trh práce a nezaměstnanost (vedoucí Tomáš Sirovátka)
Sociální reprodukce – exkluze, inkluze a koheze (vedoucí Petr Mareš)
Etnizace, migrace, identita (vedoucí Radim Marada)
Panel Páry a rodiny (vedoucí Tomáš Katrňák)
(více v sekci výzkum)

Výzkumný záměr

Číslo výzkumného záměru: MSM0021622408. Podrobná verze popisu záměru: popis-zameru-cs.pdf

Projekt výzkumného záměru – prodloužení do konce roku 2011

Podrobná verze popisu záměru: prodlouzeni_za­meru_cs.pdf


Creative commons